Nät säljs idag i huvudsak i 3 varianter


Vridknutsnät är det mest sålda. Det är ett bra alternativ till nät som passar de flesta användare. Namnet kommer från själva knuten där vertikaltråden består av mindre ”trådstumpar” som är tvinnade runt horisontaltråden och tillsammans med varandra. Säljs i flera olika tätheter med i allmänhet med 15cm mellan vertikaltrådarna. Trådarna är mjuka och lätta att arbeta med. Över och undertråd är normalt grövre än innertrådarna.


Fix-knutsnät (Titanknut) är ett nät med en exklusivare knut. Nätet består av både en hel vertikaltråd och horisontaltråd. För att binda samman dessa används en speciell ”knuttråd”. Knuten är självlåsande och stramar åt runt horisontaltråden då den utsätts för belastning. Normalt samma trådtjocklek på alla trådar. Extra stark tråd (High Tensile) i horisontaltrådarna. Tillverkas normalt med 15cm mellan vertikaltrådarna men också med 30cm avstånd för att i viss mån priskonkurrera med vridknutsnät.


X-knutsnät (Torusknut) är den senaste och modernaste produkten i familjen. Har specifikationer likt Fixknutsnäten men en något enklare knut som går snabbare att tillverka och är således något billigare. I laboratorietester och den erfarenhet vi fått i praktisk användning visar på mycket goda resultat med mycket starka knutar. Detta är framtidens nät.