Elstängsel dvs. trådar med pulserande spänning i är ett enkelt, billigt och effektivt sätt att stänga inne djur. Principen är att man pulserar ut spänning från ett elstängselaggregat på ett antal trådar.

Stängslen kan göras permanenta med mycket lång livslängd eller kan man snabbt få upp provisoriska stängsel med liten arbetsinsats.

Välj stolpar efter behov alltifrån snabbmonterade plaststolpar med integrerade isolatorer eller trästolpar med fritt val av isolatortyp.

Aggregatet är jordat vilket gör att om djuret står på marken (jordar) och kommer i kontakt med tråden får djuret en obehaglig men i princip ofarlig strömstöt genom kroppen. Djuret lär sig, att inte gå nära stängslet. Storleken på aggregaten mäts i joule. Olika stora aggregat används till olika djurslag. Kvaliteten på jordningen är avgörande för effektiviteten av stängslet. Bristande funktion beror i allmänhet på undermålig jordning.

En annan faktor är om man vill att aggregatet skall kunna bränna bort gräs och örter på tråden. Då krävs åtminstone 10 joule. Skall man dessutom bränna bort årsskott från vedartade växter, t.ex. hassel krävs över 15 joule. Observera att elband/elrep/eltråd kan förstöras om storleken på aggregatet inte anpassas.

Aggregaten är antingen nätdrivna (230V), batteridrivna eller batteridrivna med solpanel.

För att göra anläggningen godkänd enligt ”lagar och förordningar” krävs att varningsskyltar monteras.

Produktblad TransNaval Farmfence (PDF)

Visar 1–12 av 35 resultat