Isolatorer för tråd används både för ståltråd och polytråd. Tillverkas ibland i porslin men plast är det vanligaste materialet. De gamla knoppisolatorerna används knappast idag utan man eftersträvar ett system där tråden löper i isolatorerna. Ofta kompletterade med sträckfjädrar. Ringisolatorer är vanligast.

Vi kan gruppera isolatorerna efter användningsområde:

  • Ringisolatorer – de mest sålda, snabba att skruva in med borrmaskin. Finns också som Distansisolator när man vill komma ut från stolpen med taggtråd eller fårnät eller annat
  • Hörnisolatorer – för att ta emot krafter från den sträckta tråden som andra isolatorer inte klarar.
  • Övriga – Långtidsisolatorer, najfria isolatorer, knoppisolatorer mm.