Kärnvirke av Svensk ek är mycket motståndskraftigt mot röta även i fuktiga miljöer. Eken är vårt mest beständiga träslag. Lämpligt för utomhusbruk. Tack vare sin hårdhet och seghet används ekvirket till golv, möbler, snickerier i utsatta miljöer och båtar men även som stängselstolpar i exv naturreservat, national parker eller på platser där använding av tryckimpregnerade stolpar är begränsad.