Robinia Miljöstolpe är ett alternativ till en tryckimpregnerad stolpe. Träslaget Robinia har ett naturligt rötskyddsmedel i sig och påverkar således inte miljön runt omkring sig. Trots att den är helt giftfri är livslängden bara något kortare än en tryckimpregnerad stolpe men definitivt så lång så den kan användas som ett permanent val.

Stolparna är barkade och inte svarvade vilket innebär att de inte är helt raka och därmed upplevs som väldigt naturtrogna. De är starkare än svarvade stolpar eftersom ådringen inte är skadad. Virket som sådant är också starkare än fur.

Stolpen används mycket i bär och fruktodlingar eller där man värnar om miljön extra noga.

Som överliggare till parallellogram har vi en sågad ek i dimension 75×75 i längden 300 cm.

Diametern mäts alltid i den smala änden och spetsen är i den grövre änden.


Ø6-8×180 cm
Ø8-10×180 cm
Ø6-8×250 cm
Ø8-10×250 cm
Ø12-14×250 cm
Ø8-10×300 cm
Ø10-12×300 cm

Visar alla 6 resultat